SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

TLAČIVÁ A DOKUMENTY
POTREBNÉ K VYBAVENIU AU-PAIR POBYTU V UK

  1. Vyplniť dotazník. Ak odpoviete na čo najviac otázok kladne, obšírnejšie a pozitívnejšie, tým máte väčšiu šancu na skoré umiestnenie.
  2. List v angličtine adresovaný anglickej rodine "Dear Family" (Milá rodina). V ňom napíšete anglickej rodine o sebe, o svojej rodine, o rodičoch, ich povolaní, akú školu ste absolvovali, čo ste robili po skončení školy, o svojich koníčkoch, o zručnostiach, o skúsenostiach s deťmi, aký máte vzťah k deťom, čo budete s nimi robiť, či máte radi zvieratá. Napíšte aj aké športy ovládate. Tiež napíšte, prečo ste sa rozhodli ísť do rodiny, ako au-pair a Vaše plány do budúcnosti. List má byť písaný rukou, čitateľne a čiernym perom. Nemusí byť dlhý, ale výstižný.
  3. Lekárske potvrdenie o Vašom dobrom zdravotnom stave. Vyplní ho Váš obvodný lekár.
  4. Minimálne 2 referencie - odporúčacie listy týkajúce sa Vašich skúseností s prácou s deťmi. Môžu byť od učiteľa alebo zamestnávateľa, od niekoho komu ste sa starali o dieťa, no nie sú to Vaši príbuzní. Tieto listy vypovedajú o Vašej povahe a o znalosti anglického jazyka. Malo by tam byť napísané, kedy ste sa starali o deti, vek detí, čo ste s nimi robili. Musí tam byť uvedené meno, adresa a tel. č. osoby, ktorá Vašu referenciu napísala.
  5. 1 fotografia tváre s úsmevom (spôsob dodania ľubovoľný, aj v digitálnej forme).
  6. Minimálne 2 fotografie celej postavy. Najlepšie zo súkromia, na ktorých ste s deťmi prípadne s rodinou. Na fotografiach sa usmievajte. Rodiny chcú veselé a usmievavé au-pair.
  7. Vodičský preukaz. Ak ho máte, vybavte si vodičský preukaz EÚ a doneste nám jeho fotokópiu.
  8. Vysvedčenie, alebo nejaké potvrdenie o absolvovaní výučby cudzieho jazyka. Môže to byť vysvedčenie zo strednej alebo základnej školy. Ak ste maturovali z cudzieho jazyka, tak maturitné vysvedčenie. Môže to byť aj potvrdenie o absolvovaní kurzu cudzieho jazyka.
  9. Fotokópiu zadnej strany pasu/ občianskeho preukazu.

Všetky doklady nám doneste, príp. zašlite naraz, kontaktujte nás prostredníctvom našich mobilných a pevných telefónnych čísel, prípadne elektronickou poštou, faxom, poštou alebo osobne na našej adrese.

Na úprave si dajte mimoriadne záležať - sú Vašou vizitkou. Všetko vyplňte paličkovým písmom a čiernym perom. Všetky doklady musia byť v anglickom jazyku, resp. k originálom musia byť priložené preklady do angličtiny.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
NASPÄŤ