SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kto je au-pair?

Au-pair je slobodné dievča alebo chlapec bez záväzkov vo veku 17 - 27 rokov, ktoré/ý žije určitý čas v rodine v inej krajine. Od 1. mája 2004 sa au-pair môže sťáť aj záujemca starší/ia ako 27 ročný/á. Za pomoc v domácnosti a pri deťoch sa stáva členom rodiny, ubytovanie a stravu má zadarmo v rodine a dostáva vreckové minimálne 60 libier za týždeň. To je jedinečná príležitosť pre mladých ľudí majúcich záujem naučiť sa cudzí jazyk a spoznať životný štýl inej krajiny, jej zvyky a kultúru, zoznámiť sa s inými ľuďmi, nadviazať kontakty a dlhotrvajúce priateľstvá.

Au-pair má dosť voľného času, ktorý môže využiť podľa svojej predstavy návštevou zaujímaných historických miest, cestovaním či návštevou rôznych kultúrnych a športových podujatí, stretnutiami s ďalšími au-pair.

Dĺžka pobytu záleží na Vás. Naša agentúra sprostredkováva au-pair pobyty aj s minimálnou dĺžkou 3 mesiace, čo je hlavne výhodné pre študentov, ďalej sú to 6 mesačné, ročné, ale aj niekoľkoročné pobyty.

Aké sú povinnosi au-pair?

Od au-pair sa očakáva najmä:
  1. Pomoc s deťmi napr. hrať sa s nimi, mať nad nimi dozor, vodiť ich do a zo školy, podať im raňajky, ukladať ich spať, 2 večery do týždňa byť pri nich, kým sú rodičia vonku (babysitting) a deti už spia. V primeraných intervaloch treba deti skontrolovať, či sú v poriadku, či sa niečoho neboja.
  2. Pomoc s domácimi prácami zahŕňa domáce práce napr. vysávanie, utieranie prachu, žehlenie, čistenie kúpelne, pomoc pri stolovaní. Rodiny zvyčajne majú automatické práčky, umývačky riadu, mikrovlné rúry, sušičky bielizne, čo prácu veľmi uľahčí. Čo sa týka varenia, nemusíte byť vynikajúci kuchár/ka, ale mali by ste vedieť pripraviť raňajky, olovrant a nejaké jedlá z polotovarov. Skúsenosti s domácimi prácami sú vítané, avšak nie nevyhnutné.

Niektoré rodiny požadujú od au-pair viac starostlivosť o deti, iné viac pomoc pri domácich prácach. Au-pair, ktorý/á ovláda anglický jazyk, sa ujde rodina, kde väčšinu povinností tvorí starostlivosť o deti, a naopak, ak znalosť angličtiny au-pair nie je postačujúca pre komunikáciu s deťmi, má viac starostí s domácnosťou.

Vreckové a voľný čas

Au-pair pracuje 5 hodín denne, 25 týždenne, Au-pair plus pracuje 30-40 hodín týždenne, vreckové je individuálne - záleží od požadovaného počtu hodín. Vreckové je 50 - 60 libier za týždeň. Voľno má buď doobedu, alebo poobede, aby mohol/la navštevovať školu, alebo na oddych. Zvyčajne bude mať 5 večerov do týždňa voľných. Avšak, ak bude jedávať s rodinou, mal/a by ponúknuť pomoc s prestieraním stola a upratovaním po jedle. Au-pair bude mať 2 dni do týždňa voľno, väčšinou cez víkendy, no rodina si môže vyžiadať aj iné dni. Taktiež 2 večery do týždňa si rodina môže požiadať o babysitting. Všetky detaily závisia od požiadaviek konkrétnej rodiny a od dohody. Voľná ako sú dovolenky, cesty domov na sviatky, či výlety s priateľmi si treba taktiež dohodnúť s rodinou.

Au-pair má 2 dni do týždňa voľné. Keď dievča/chlapec príde do Anglicka, naša partnerská agentúra im napíše a poskytne informácie a zoznam au-pair s adresami a telefónnymi číslami, aby sa mohli s nimi kontaktovať. Taktiež pošle informácie ohľadom zaujímavých miest, ktoré by au-pair možno chcel/a vidieť a navštíviť.

Podmienky v domácnosti

Väčšina rodín býva v pekných domoch so záhradkou. Au-pair má k dispozícii vlastnú izbu, ktorá zodpovedá celkovému štandardu rodiny (väčšinou s televízorom a často aj s kúpeľňou) a prístup k elektrospotrebičom v dome (TV, rádio, video apod.), pokiaľ nebudú priamo v izbe.

Ak si rodina neželá fajčenie v dome alebo v blízkosti detí, môže byť au-pair požiadaná o podpísanie "No smoking declaration". Ak v dotazníku uvádzate, že nefajčíte, zaväzujete sa nefajčiť. Porušenie tohoto záväzku by mohlo viesť k prepusteniu z rodiny. Väčšina rodín si neželá v dome fajčiara.

Používanie telefónu a PC: Au-pair by nemal/a používať telefón hostiteľskej rodiny na medzimestské a medzinárodné hovory, pokiaľ to rodina nepovolila. Mestské hovory sú zväčša dovolené na požiadanie. Rodina zo Slovenska môže kedykoľvek zavolať do hostiteľskej rodiny. Au-pair sa musí vždy opýtať hostiteľskej rodiny ak chce používať ich PC, ak chce posielať a prijímať e-mail.

Čo budete vedieť o rodine, do ktorej idete?

Rodina vypĺňa podobné formuláre ako Vy. Z nich sa dozviete napr. zamestnanie rodičov, počet a vek detí, vierovyznanie, výška vreckového atď. Budete mať k dispozícií telefónne čísla rodiny a vrelo Vám odporúčame prediskutovať s nimi všetky ďalšie detaily, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Jazyk

Je nevyhnutné, aby ste pri vstupe do krajiny ovládali aspoň základy anglického jazyka. Je potrebné, aby ste sa s rodinou vedeli dohovoriť, vedeli pochopiť, čo máte robiť a povedať, čo chcete. Vaše jazykové schopnosti musia byť na takej úrovni, aby ste dokázali zavolať pomoc, ak by sa niečo stalo (lekára, požiarnikov atď.).

Je dôležité,aby ste udali skutočnú úroveň Vašej znalosti angličtiny, pretože ak v tomto podáte o sebe nepravdivú informáciu, spôsobíte tým problémy sami sebe.

Štúdium

V každom meste bude mať au-pair možnosť navštevovať jazykové kurzy, ktoré si hradí zo svojho vreckového. Veľa rodín hradí aj školné, ale nepatrí to do povinností rodiny. Hosťovská rodina Vám nájde najvýhodnejšiu školu, kde máte možnosť študovať anglický jazyk.

Cesta

Cestovné náklady si hradíte sami. My Vám poradíme tie najvýhodnejšie spoje. Hostiteľská rodina Vás bude čakať v cieľovej stanici.

Peniaze na cestu

Odporúčame zobrať si na cestu min. 50 libier.

Požadované vzdelanie

Ukončené stredné - maturita, výučný list.

Vodičský preukaz

Nie je podmienkou, je však obrovskou výhodou. Au-pair, ktoré vedia šoférovať sú mimoriadne hľadané. Rodiny sú väčšinou ochotné poskytnúť zacvičenie. Pre au-pair sa odporúča absolvovať pár lekcií, aby získal/a sebavedomie a odvahu jazdiť na ľavej strane cesty. Hostiteľská rodina musí zabezpečiť, aby au-pair mal/a úplné poistenie, aby mohol/a riadiť auto. Rodiny často au-pair požičajú auto aj na súkromné účely, nie je to však povinnosťou rodiny.

Čo ak nastanú problémy?

  1. Nehody linka núdzových volaní má v Anglicku číslo 999.
  2. Problémy s deťmi odporúčame riešiť rozvážne, nikdy nie bitkou, a čo najskôr sa poradiť s rodičmi detí.
  3. Problémy so spolužitím s rodinou najvhodnejšie je (pokiaľ nejde o závažný problém) poradiť sa s kamarátom/kou au-pair a potom sa pokúsiť vyriešiť to otvorene a slušnou formou priamo v rodine, alebo je možné obrátiť sa na našu partnerskú agentúru v Anglicku (všetky potrebné kontakty Vám poskytneme ešte pred odjazdom), prípadne priamo na našu agentúru.

Čo ak to ani potom nebude s rodinou klapať? Nič sa nedeje. Nedá sa vylúčiť osobná nesympatia alebo pocit, že rodina vyžaduje viac, ako bolo dohodnuté. V prípade nespokojnosti sa treba obrátiť na našu partnerskú agentúru. Ak problém nedokáže vyriešiť, bude sa snažiť Vám čo najskôr nájsť druhú rodinu. Zmena rodiny je bezplatná. Pokiaľ by sa stalo, že Vám naša partnerská agentúra nepomohla tak, ako by ste si predstavovali, môžete sa obrátiť priamo na nás.

Lekárska starostlivosť

Vo Veľkej Británii ste bezplatne ošetrený/á v rámci medzinárodnej dohody, ktorá platí medzi Slovenskou republikou a Veľkou Britániou, ak poistenie, ktoré máte na Slovensku nezrušíte. Ošetrenie v nemocnici je poskytované štátnou zdravotnou službou, ak ide o nemoc, ktorá nastala počas pobytu vo Veľkej Británii. No očné, ušné, zubné či iné neštandardné ošetrenia treba platiť, tak isto aj za lieky. Môžu však vzniknúť komplikácie (napr. operácia slepého čreva a iné), preto odporúčame uzavrieť si zdravotné poistenie v niektorej z poisťovní na Slovensku (Union, Generali, Kooperatíva, Slovenská poisťovňa,...) alebo iné zdravotné poistenie priamo vo Veľkej Británii.

Dĺžka pobytu

Horná hranica dĺžka pobytu už nie je určená. Väčšina rodín hľadá dievča, príležitostne aj chlapca, ktorý/é môže prísť do krajiny po dobu 1 roka, alebo aspoň po dobu školského roka (od septembra do júna/júla nasledujúceho roka). Hlavným dôvodom je, že deti si na au-pair zvyknú a každá výmena au-pair býva sprevádzaná plačom. Výmena au-pair je pre rodinu záťažou aj preto, že každému/ej novému/ej treba všetko ukázať a mať trpezlivosť, kým sa naučí ako to v ich dome funguje.

Podmienky pre chlapcov

Sú také isté ako pre dievčatá. No doba sprostredkovania pobytu môže byť dlhšia ako u dievčat (do 4 mesiacov), preto sa treba hlásiť s dostatočným predstihom. Chlapci sú niektorými rodinami žiadaní, najmä ak vedia dobre po anglicky a vedia šoférovať.

Au-pair na leto

V priebehu letných mesiacov (najmä počas letných prázdnin) je veľký záujem dievčat a chlapcov o pobyt au-pair. No rodín, ktoré majú záujem pozvať si au-pair na krátku dobu je podstatne menej ako dievčat a chlapcov, ktorí sa na takéto pobyty hlásia, preto sa môže stať, že naša agentúra Vám takýto krátkodobý pobyt au-pair nedokáže sprostredkovať.

Au-pair, ktoré chcú prísť len na leto, sú rodinami najčastejšie požadované od konca mája/začiatkom júna do polovice septembra. Čím dlhšie môže dievča/chlapec ostať, tým má väčšiu šancu na umiestnenie do rodiny.

TLAČIVÁ A DOKUMENTY POTREBNÉ K VYBAVENIU AU-PAIR POBYTU V UK
NASPÄŤ