SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

NAŠE ASISTENČNÉ SLUŽBY
(V RÁMCI SPROSTREDKOVANIA PRÁCE V UK)

  1. spracovanie Vášho životopisu a ďalších dokumentov potrebných pre zahraničného zamestnávateľa
  2. úvodný pohovor o Vašich predstavách a možnostiach uplatnenia sa vo Veľkej Británii
  3. vyhľadanie najvhodnejšej pracovnej ponuky v súlade s Vašimi individuálnymi požiadavkami
  4. zabezpečenie najvýhodnejších leteniek a následne zorganizovanie ďalšej cesty do miesta Vášho umiestnenia
  5. poskytnutím informácií o výhodách uzatvorenia komerčného zdravotného poistenia liečebných nákladov, batožiny a iných predmetov poistenia v zahraničí pred vycestovaním
  6. oboznámenie so životnými podmienkami vo Veľkej Británii a kultúrnymi špecifikami krajiny
  7. informovanie o Vašich právach a povinnostiach voči slovenským úradom a poisťovniam pred odchodom
  8. informovanie o programe Worker Registration Scheme, t.j. o programe registrácie pracovníkov po nástupe na určité pracovné miesto vo Veľkej Británii
  9. asistencia pri žiadaní o vrátenie daní po ukončení pracovného pomeru v zahraničí

Ceny za tieto služby nájdete v cenníku asistenčných a poradenských služieb.

TLAČIVÁ A DOKUMENTY POTREBNÉ K SPROSTREDKOVANIU PRÁCE V UK
CENNÍK ASISTENČNÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB
NASPÄŤ