SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

CENNÍK ASISTENČNÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB

SPROSTREDKOVANIE PREDAJA LETENIEK CENA
Vyplatenie jednej letenky (jendosmernej aj spiatočnej) 280,-Sk (9.29 €)

PORADENSKÉ SLUŽBY CENA
Poradenstvo pri vyhľadávaní najvhodneších letov100,-Sk (3.32 €) *
Poradenstvo pri vyhľadaní cesty v UK100,-Sk (3.32 €) *
Poradenstvo o životných podmienkach v UK100,-Sk (3.32 €) *
Asistencia pri žiadaní o vrátenie daní v UK
(vrátane vypísania dodaných tlačív a ich zaslania)
10% z celkovej výšky vrátených daní
- min. 500,-Sk/16.6€
- max. 2000,-Sk/66.39€
Asistencia pri cudzojazyčných dotazníkoch/formulároch100,-Sk (3.32 €) *
Asistencia pri cudzojazyčných dotazníkoch/formulároch (odborná tématika)200,-Sk (6.64 €) *

* - za každú začatú polhodinu

Tento cenník je platný pre klientov, ktorí nemajú záujem o sprostredkovania práce v zahraničí prostredníctvom našej agentúry. Klientom, ktorí majú záujem vycestovať za prácou do UK prostredníctvom našej agentúry sú tieto služby poskytované v rámci balíčka sprostredkovateľských a poradenských služieb (t.j. nie sú spoplatňované osobitne).

Všetky ceny sú v SKK a sú konečné. Nie sme platcami DPH.
Konverzný kurz: 30.1260,-Sk/€

PRÁCA V OBLASTI HOTELOVÝCH A REŠTAURAČNÝCH SLUŽIEB
TLAČIVÁ A DOKUMENTY POTREBNÉ K SPROSTREDKOVANIU PRÁCE V UK
NASPÄŤ