SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

TLAČIVÁ A DOKUMENTY
POTREBNÉ K SPROSTREDKOVANIU PRÁCE V UK

  1. Vyplniť životopis. Čím kompletnejšie ho doplníte, tým väčšiu šancu na skoré umiestnenie máte.
  2. Vyplniť dotazník Agentúry Timea.
  3. Minimálne 1 referenciu, t.j. odporúčací list týkajúci sa Vašich skúseností s prácou v danej oblasti napísaný Vašim bývalým alebo súčasným zamestnávateľom. Táto referencia, resp. referencie vypovedajú o Vašich schopnostiach a zručnostiach, príp. o Vašej znalosti anglického jazyka. Malo by tam byť udané, kedy ste v danom zariadení pracovali, aké boli vaše pracovné povinnosti a aký bol Váš prístup k práci, Vaše nasedenie a ako bol s Vami Váš zamestnávateľ spokojný. Musí tam byť uvedené meno, adresa a tel. č. osoby, ktorá táto referenciu napísala. Takisto je potrebné, aby na referencii bola pečiatka a podpis osoby, ktorá túto referenciu poskytla, vhodné je, ak je referencia napísaná priamo na firemnom hlavičkovom papieri bývalého alebo súčasného zamestnávateľa. Pokiaľ osoba, ktorá Vám referenciu poskytuje nehovorí anglicky, je potrebné, aby bola napísaná v slovenčine a k tomu je následne potrebný preklad do anglického jazyka. Tento preklad nemusí byť úradne overený, za poplatok Vám ho môžu vyhotoviť naši prekladatelia.
  4. 1 fotografia tváre s úsmevom (spôsob dodania ľubovoľný, aj v digitálnej forme)
  5. Vyplniť čestné vyhlásenie pre Agentúru Timea, ktoré slúži na oboznámenie klienta s podmienkami sprostredkovania práce Agentúrou Timea, klient týmto vyhlásením potvrdzuje pravdivosť údajov, ktoré agentúre poskytol, ďalej berie na vedomie, za čo Agentúra Timea zodpovedá, k čomu sa voči klientovi zaväzuje a za čo sa klientovi zaručiť nemôže. Podpísaním tohto čestného vyhlásenia vyjadruje klient svoj súhlas s danými podmienkami.

Všetky doklady nám doneste, príp. zašlite naraz, kontaktujte nás prostredníctvom našich mobilných a pevných telefónnych čísel, prípadne elektronickou poštou, faxom, poštou alebo osobne na našej adrese.

Na úprave si dajte mimoriadne záležať - sú Vašou vizitkou. Všetky doklady musia byť v anglickom jazyku, resp. k originálom musia byť priložené preklady do angličtiny.

NAŠE ASISTENČNÉ SLUŽBY
NASPÄŤ