SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

PORADENSKÉ SLUŽBY

Poradenské služby agentúry Timea sú určené všetkým, ktorí hľadajú individuálny prístup a podporu pri riešení pracovných i osobných problémov u nás doma ako aj vo Veľkej Británii. Poskytujeme informácie a odborné rady pre uchádzačov o zamestnanie vo Veľkej Británii, radíme pri výbere zamestnania, informujeme o možnostiach a podmienkach prijatia do zamestnania, poskytujeme aj informácie o voľných pracovných miestach a možnostiach zamestnania sa na území Veľkej Británie. Ponúkame rady pri aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie (zásady komunikácie, žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, životopis, zásady úspešného prijímacieho pohovoru).

Pred odchodom do zahraničia odporúčame najvýhodnejšie cestovné spojenie, poskytujeme kompletné poradenstvo ohľadne legálneho pobytu a registrácie na úradoch, sociálneho a zdravotného poistenia v zahraničí, uchádzači sú v neustálom kontakte s našimi konzultantmi, sú informovaní o svojich právach a povinnostiach. Zároveň udržiavame kontakt s našimi zahraničnými partnermi za účelom poradenstva v nepredvídaných životných a pracovných situáciách.

INFORMÁCIE A ODBORNÉ RADY
CENNÍK PORADENSKÝCH SLUŽIEB