SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

INFORMÁCIE A ODBORNÉ RADY

U nás Vám budú poskytnuté základné informácie podľa Vašich požiadaviek súvisiace so:

 1. spracovaním Vášho životopisu a ďalších dokumentov potrebných pre zahraničných zamestnávateľov
 2. asistenciou pri vyplňaní rôznych formulárov/dotazníkov v anglickom jazyku
 3. vyhľadaním najvhodnejšej pracovnej ponuky v súlade s Vašimi individuálnymi požiadavkami, poradenstvo ohľadne pracovných zmlúv, nadčasov, výpovednej lehoty, skúšobnej doby, výhod, dovolenkách, výpovede atď.
 4. poskytnutím informácií o voľných pracovných miestach v rámci hotelových a reštauračných služieb ako i možnostiach a podmienkach vyhľadávania voľných pracovných miest v tejto oblasti vo Veľkej Británii
 5. informačnými a poradenskými službami pri voľbe povolania v rámci hotelových a reštauračných služieb, informácie a odborné rady o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania v danom sektore vo Veľkej Británii, rady pri zmene zamestnania, zahrňujúc informácie o zdravotných a kvalifikačných požiadavkách na dané pracovné miesta vo Veľkej Británii
 6. zabezpečením, t.j. vyhľadaním, resp. rezervovaním najvýhodnejších leteniek do Vašich destinácií ako aj ich následné vystavenia - spolupracujeme s rôznymi leteckými spoločnosťami na celom svete, tiež s nízkonákladovými spoločnosťami, vďaka on-line spojeniu lety rezervujeme, na počkanie tiež akúkoľvek letenku vystavíme
 7. vyhľadaním alebo doporučením ďalšej cesty autobusovými alebo vlakovými spojeniami do miesta Vášho umiestnenia v rámci Veľkej Británie
 8. poskytnutím informácií o výhodách uzatvorenia komerčného zdravotného poistenia liečebných nákladov, batožiny, úrazového poistenia a iných predmetov poistenia v zahraničí pred vycestovaním atď.
 9. oboznámením klientov so životnými podmienkami vo Veľkej Británii a kultúrnymi špecifikami krajiny
 10. informovaním o Vašich právach, povinnostiach voči slovenským úradom a poisťovniam pred odchodom do Veľkej Británie
 11. oboznámením o programe Worker Registration Scheme, t.j. o programe registrácie pracovníkov po nástupe na určité pracovné miesto vo Veľkej Británii
 12. asistenciou pri žiadaní o vrátenie časti daní z príjmu po ukončení pracovného pomeru v zahraničí, o vašich právach a povinnostiach ako žiadateľa

Ceny za tieto služby nájdete v cenníku poradenskýh služieb.

CENNÍK PORADENSKÝCH SLUŽIEB
NASPÄŤ