SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

PREKLADY A KOREKTÚRY

Agentúra TIMEA poskytuje preklady do a zo slovenského a anglického jazyka. Všetky preklady prechádzajú po dokončení ešte kontrolným procesom, t.j. obsahovou, gramatickou a štylistickou korektúrou, ktorá je už započítaná do ceny prekladu.

Agentúra TIMEA poskytuje aj služby korektúr textov, ktoré prekladal niekto iný. Naša korektúra je kompletná, korektúra slovenskej/anglickej štylistiky a gramatiky ako aj úpravy textov - teda vykonanie zmien, doplnení, prepracovanie, úpravy podľa terminológie EÚ a podobne.

Zameriavame sa na najrôznejšie typy materiálov, najmä na preklady a korektúry materiálov informačného a propagačného charakteru, obchodných a marketingových alebo technických textov, ponúkame i preklady a korektúry rôznych odborných textov, vnútropodnikovej dokumentácie v rôznych oblastiach. Ďalej ide o preklady a korektúry životopisov, referencií, internetových stránok, listov, reklamných textov, novinových článkov a podobne. V rámci prekladov a korektúr, dôkladne preverujeme kvalitu každého prekladu i korektúry. Naším cieľom je, aby sa náš klient mohol na preklad resp. korektúru úplne spoľahnúť a dostal ho vo vopred dohodnutom termíne.

Vykonávame preklady a korektúry do a zo slovenčiny a anglického jazyka. V rámci termínov dodania zabezpečujeme preklady a korektúry v expresných termínoch. Náš tím je schopný pracovať aj 24 hodín denne a počas priebehu spracovania prekladov a korektúr udržuje taktiež komunikáciu so zákazníkom. Podľa individuálnych požiadaviek každého zákazníka následne uskutočníme doručenie prekladov a korektúr.

Preklad a korektúru si môžte u nás zadať pomocou online objednávky alebo nás môžte kontaktovať prostredníctvom našich mobilných a pevných telefónnych čísel, prípadne elektronickou poštou, faxom, poštou alebo osobne na našej adrese.

Ceny za tieto služby nájdete v cenníku prekladov a korektúr.

SPRACOVANIE PREKLADOV A KOREKTÚR
TERMÍNY DODANIA
DORUČENIE PREKLADOV A KOREKTÚR
ONLINE OBJEDNÁVKA PREKLADU
CENNÍK PREKLADOV A KOREKTÚR