SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

CENNÍK PREKLADOV A KOREKTÚR

PONÚKANÉ SLUŽBY CENA
Preklady - štandardné termíny Životopisy / referencie
Sj - Aj, Aj - Sj
250,-Sk/str
(8.3 €/str)
Ostatné texty
Sj - Aj, Aj - Sj
10,-Sk/rd
(0.33 €/riadok)
Odborné texty
Sj - Aj, Aj - Sj
10,-Sk/rd
(0.33 €/riadok)
+ 30%
Korektúry - štandardné termíny Korektúry životopisov
/referencií v Aj
125,-Sk/str *
(4.15 €/str)
Korektúry ostatných textov 150,-Sk/str *
(4.98 €/str)
Korektúry odborných textov 150,-Sk/str *
(4.98 €/str)
+ 30%
Korektúry prekladov Sj - Aj 175,-Sk/str *
(5.81 €/str)
Preklady a korektúry - expresné termíny Do 12 hod. základná cena
+ 75%
Do 24 hod. základná cena
+ 50%
Do 48 hod. základná cena
+ 25%
Sviatky a víkendy základná cena
+ 100%
Spracovanie životopisu V anglickom jazyku 330,-Sk
(10.95 €)
V slovenskom jazyku 200,-Sk
(6.64 €)

FORMY DODANIA PREKLADOV A KOREKTÚR CENA
Poštou20,-Sk (0.66 €)
Faxombez poplatku
Elektronickou poštoubez poplatku
Na disketu20,-Sk (0.66 €)
- vrátane nosiča
Na CD40,-Sk (1.33 €)
- vrátane nosiča
Na USB kľúčbez poplatku

Nadpisy a heslá sa počítajú ako celé riadky.
Riadok - typ písma: Times New Roman, veľkosť:12, okraje: 2,5 cm

* - V prípade, že predložený text na korektúru bude potrebné podstatne prepracovať, t.j. viac ako 50% textu, bude korektúra účtovaná ako preklad.

Požadujeme zálohu pri zadaní objednávky vo výške 50 % z ceny/odhadnutej ceny za preklady a korektúry.

Cena bude upravená po prekonzultovaní a pri podrobnejšej špecifikácii objednávky. V cene je zahrnutá základná grafická úprava. Všetky ceny sú v SKK a sú konečné. Nie sme platcami DPH.

Konverzný kurz: 30.1260,-Sk/€

SPRACOVANIE PREKLADOV A KOREKTÚR
TERMÍNY DODANIA
DORUČENIE PREKLADOV A KOREKTÚR
ONLINE OBJEDNÁVKA PREKLADU
NASPÄŤ