SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

DORUČENIE PREKLADOV A KOREKTÚR

Preklady robíme na PC, čo umožňuje základnú grafickú úpravu textov podľa Vašich požiadaviek.

Preložený text si môžete u nás osobne vyzdvihnúť alebo Vám ho môžeme dodať v písomnej forme poštou, faxom, prostredníctvom elektronickej pošty alebo na počítačovej diskete/CD/USB kľúči.

Ceny za tieto služby nájdete v cenníku prekladov a korektúr.

SPRACOVANIE PREKLADOV A KOREKTÚR
DORUČENIE PREKLADOV A KOREKTÚR
ONLINE OBJEDNÁVKA PREKLADU
CENNÍK PREKLADOV A KOREKTÚR
NASPÄŤ