SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY A PERSONALISTIKA

Ďalšou činnosťou, ktorú Agentúra Timea ponúka svojim klientom, je vedenie jednoduchého ako i podvojného účtovníctva a ostatné s tým súvisiace činnosti, ako sú zúčtovanie miezd, spracovanie knihy jázd a podobne. Aj v tomto prípade je našim prvoradým cieľom maximálna spokojnosť našich klientov. Medzi našich klientov patria malé a stredné firmy a živnostníci, ktorí pracujú v rôznych oblastiach.

Pokiaľ sa budete venovať svojmu podnikaniu a prenecháte účtovnú agendu našim spoľahlivým účtovníkom, usporíte na mzdových nákladoch na zamestnanca - účtovníka, nákladoch na spotrebný kancelársky materiál, nákladoch na odbornú literatúru, na PC a účtovný software ako aj na nákladoch na účtovné a ekonomické poradenstvo.

Naša firma pracuje s modernou počítačovou technikou a má zakúpený účtovnícky program MK Soft pre spracovanie účtovníctva a spracovanie miezd.

Stálych klientov vždy oboznamujeme s aktuálnymi zmenami zákonov a upozorňujeme ich na prípadný dosah na ich činnosť.

Pracovníci našej agentúry v oblasti účtovníctva vždy kladú dôraz na kvalitu a garantujú individuálny a hlavne profesionálny prístup, spoľahlivosť, znalosť predpisov a zákonov, rozumné ceny, prax v odbore, dodržiavanie dohodnutých termínov a samozrejmosťou je záruka zachovania diskrétnosti.

ROZSAH SLUŽIEB
VÝHODY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB EXTERNEJ FIRMY
CENNÍK ÚČTOVNÝCH PRÁC A SLUŽIEB