SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

CENNÍK ÚČTOVNÝCH PRÁC A SLUŽIEB

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

POČET ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV /MESAČNE/ JEDNODUCHÉPODVOJNÉ
od 1 do 50 17,-Sk (0.56 €) /účt. pol. 22,-Sk (0.73 €) /účt. pol.
od 51 do 100 850,-Sk (28.21 €)
+ 16,-Sk (0.53 €) /1 pol.
1100,-Sk (36.51 €)
+ 20,-Sk (0.66 €) /1 pol.
od 101 do 200 1600,-Sk (53.11 €)
+ 15,-Sk (0.5 €) /1 pol.
2000,-Sk (66.39 €)
+ 19,-Sk (0.63 €) /1 pol.
od 201 do 300 3000,-Sk (99.58 €)
+ 14,-Sk (0.46 €) /1 pol.
3800,-Sk (126.14 €)
+ 18,-Sk (0.6 €) /1 pol.
od 301 do 400 4500,-Sk (149.37 €)
+ 13,-Sk (0.43 €) /1 pol.
5400,-Sk (179.25 €)
+ 16,-Sk (0.53 €) /1 pol.
od 401 do 500 5200,-Sk (172.61 €)
+ 12,-Sk (0.4 €) /1 pol.
6400,-Sk (212.44 €)
+ 14,-Sk (0.46 €) /1 pol.
nad 501 6000,-Sk (199.16 €)
+ 11,-Sk (0.37 €) /1 pol.
7000,-Sk (232.36 €)
+ 12,-Sk (0.4 €) /1 pol.

Pri nezoradení dokladov podľa dátumu účtujeme prirážku 2-Sk (0.07 €) za položku.

Vypracovanie priznania dane z príjmov
fyzických a právnických osôb

PREDLOŽENIE DOKLADOV FYZICKÝCH OSÔBPRÁVNICKÝCH OSÔB
do 15. januára 1000,-Sk (33.19 €)2000,-Sk (66.39 €)
do 31. januára 1500,-Sk (49.79 €)2500,-Sk (82.98 €)
do 15. februára2000,-Sk (66.39 €)3000,-Sk (99.58 €)
do 28. februára2500,-Sk (82.98 €)3500,-Sk (116.18 €)
do 15. marca 3000,-Sk (99.58 €)4000,-Sk (132.78 €)
po 15. marci dohodou dohodou

POLOŽKA CENA
EKONOMICKÉ PORADENSTVO 200,-Sk/hod
(6.64 €/hod)

Vypracovanie priznania k dani z pridanej hodnoty

POLOŽKA CENA
mesačný platca DPH500,-Sk (16.6 €)
štvrťročný platca DPH1500,-Sk (49.79 €)

Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd

POLOŽKA CENA
Mesačné spracovanie mzdy 250,-Sk (8.3 €)
/ 1 pracovník
Ročné spracovanie dane z príjmu zamestnancov 200,-Sk (6.64 €)
/ 1 pracovník
Výkazy do poisťovní /vypracovanie a zaslanie výkazov/ 200,-Sk (6.64 €)
/ 1 mesačne
Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/z poisťovne 100,-Sk (3.32 €)
/ 1 poisťovňa
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 300,-Sk (9.96 €)
/ 1 pracovník
Vypracovanie pracovnej zmluvy /dohody/ 100,-Sk (3.32 €)
/ 1 pracovník

Konverzný kurz: 30.1260/€

ROZSAH SLUŽIEB
VÝHODY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB EXTERNEJ FIRMY
NASPÄŤ