SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

VÝHODY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB EXTERNEJ FIRMY

 1. spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec
 2. nemusíte platiť školenia pre účtovníka/účtovníčku
 3. nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej oblasti
 4. ak potrebujete poradiť, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov, všetky tieto služby zabezpečíme my

Úspora:

 1. mzdových nákladov na zamestnanca a 35,2% odvodov do fondov - priemerný hrubý plat účtovníka 12 000,-Sk + 4 224,- Sk (35,2% odvody do fondov platené zamestnávateľom) spolu 16 224,- Sk/mes.
 2. náklady na telefón min. 200,- Sk/mes.
 3. náklady na kancelárske priestory min. 2 000,- Sk/mes.
 4. náklady na kancelársky materiál, drobný nákup min. 200,- Sk/mes.
 5. náklady na odbornú literatúru min. 200,- Sk/mes.
 6. ročný upgrade k softwaru od 600 do 6000,- Sk, tj. 50 - 500,- Sk/mes.
 7. jednorázové náklady:
  1. na zakúpenie PC od 20 000,- Sk
  2. na zakúpenie softwaru (účtovníctvo, mzdy...) od 10 000,- do 20 000,- Sk
  3. a iné náklady... (stravné lístky, cestovné...)
Celkové mesačné náklady sú od 19 500,- Sk a jednorázové náklady sú od 35 000,- SK.

Náklady na využitie služieb externej firmy sú od 500,- Sk

 1. za vedenie účtovníctva
 2. spracovanie mzdovej a personálnej agendy
Svojim klientom zaručujeme seriózny a odborný prístup. Podklady budú spracované vecne, správne podľa právnych noriem a predpisov Slovenskej republiky.

! Naša spoločnosť je poistená proti rizikám zo svojej podnikateľskej činnosti !

Cena je závislá od počtu dokladov za príslušný mesiac, od počtu zamestnancov, ako aj od rozsahu poskytovaných služieb. Oznámte nám približné počty dokladov (faktúr prijatých, vydaných, pokladničných dokladov, bankových výpisov...) a zamestnancov (na dohodu aj na HPP) a my pre Vás pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.
Garantujeme:

 1. profesionálny prístup
 2. spoľahlivosť
 3. znalosť predpisov a zákonov
 4. bezchybnosť
 5. rozumné ceny
 6. prax v odbore
 7. schopných pracovníkov
 8. dodržiavanie dohodnutých termínov
 9. samozrejmosťou je záruka zachovania diskrétnosti

ROZSAH SLUŽIEB
CENNÍK ÚČTOVNÝCH PRÁC A SLUŽIEB
NASPÄŤ